Beznazwy-1.cdr

 

Wersja polska poniżej

DETAILED INFORMATION:

When? June 20, 9.30 am – 10.30 am

Why?

You will discover 4 levels of “Engaging culture”:

 • Engaging leadership
 • Engaged employees
 • IT tool that engage to improve productivity
 • Performance management and continuous improvement system

You will learn how to answer business challenges such as:

 • leaders derive from an expert role and have no sense of responsibility for engaging teams,
 • lack of skills to stimulate employees to develop, improve processes, demonstrate initiative and responsibility,
 • inability to support employees in the process of change,
 • employees demonstrate relatively low engagement,
 • problems with communication both with customers and within the team,
 • lack of process measurement,
 • lack of visibility of improvement potential,
 • lack of team working environment,
 • unbalance workload,
 • lack of ROI on improvements,
 • lack of structured and sustainable approach  to the continuous improvement that results both in  engagement and  productivity increase.

For whom? For Heads and managers from business service centers.

Speakers:

 • Krzysztof Pimpicki, Positive Productivity
 • Sławomir Błaszczak, 4Results

Agenda:

1. What is an engaging culture? What brings benefits to the organization?

2. Levels of engaging culture: self-aware leadership, committed employees, IT tools that engage to improve productivity, a consistent performance management and continuous improvement system

3. What solutions implement an engaging culture: mix of “soft” and “hard” approach

4. Questions from the participants of the webinar.

 

 

Wersja polska

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 

Kiedy? 20 czerwca, godzina 9.30-10.30

Dlaczego?  

Poznasz 4 poziomy Angażującej Kultury:

 • Angażujące przywództwo
 • Zaangażowani pracownicy
 • Narzędzia IT podnoszące produktywność
 • System zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia

Dowiesz się jak odpowiedzieć na wyzwania takie jak:

 • brak umiejętności pobudzania pracowników do rozwoju, doskonalenia procesów, wykazywania inicjatywy i odpowiedzialności,
 • brak umiejętności przeprowadzania pracowników przez zmiany,
 • problem z komunikacją zarówno z klientem jak i wewnątrz zespołu,
 • niska energia do rozwoju, usprawniania, przejmowania odpowiedzialności,
 • brak transparentności efektów pracy,
 • nierównomiernie obciążenie  pracą,
 • brak zwrotu z inwestycji z usprawnień, brak energii do zmiany status quo,
 • brak ustrukturyzowanego podejścia do ciągłego doskonalenia, które skutkuje wzrostem efektywności i pozytywności.

Dla kogo? Dla szefów centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz menedżerów z tego sektora

Prowadzący: 

> Krzysztof Pimpicki, Positive Productivity

> Sławomir Błaszczak, 4Results

Agenda: 

1.Czym jest angażująca kultura? Jakie przynosi korzyści organizacji?

2.Poziomy angażującej kultury: świadome przywództwo, zaangażowani pracownicy, narzędzia angażujące w poprawę efektywności, spójny system zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia.

3.Jakie rozwiązania wprowadzają angażującą kulturę: miks “miękkiego” i “twardego” podejścia.

4.Pytania od uczestników webinarium.

 

Partner:

Patronat medialny: