Warsztat symulacyjny dla świadomych liderów

Jak bardzo możesz podnieść zaangażowanie i produktywność zespołu w zaledwie 6 tygodni?

Optymalizacja! oparta o:

Gamifikację

Analizę

Mierzalność wyników

Energię zespołu

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Gdzie?

Biuro 4Results, ul. Gżegżółki 4

Kiedy?

1 lutego 2018 r., g. 9.30-13.30

 

PRZEBIEG SYMULACJI:

Tydzień 1  Status quo: gdzie jesteśmy?

Tydzień 2 Wprowadzenie narzędzi Performance Management i Business Intelligence

Tydzień 3 Transparentność i pierwsze usprawnienia: analiza waterfall opportunity

Tydzień 4 Paperless office: Zarządzanie z funkcjonalnością flow

Tydzień 5 Standaryzacja i analiza najlepszych praktyk

Tydzień 6  Finał: podsumowanie efektów i wskazówki „real life implementation”

 

DLACZEGO WARTO?

– Poznasz moc narzędzi performance and workflow management, business analytics, business intelligence

– Dowiesz się, jak skutecznie mierzyć produktywność, terminowość, jakość oraz je poprawiać

–  Doświadczysz, jak praca zespołowa z danymi, eksperymentowanie i usprawnienia zmieniają organizację

– Dostrzeżesz nowe możliwości rozwoju i stymulowania zaangażowania pracowników

 

REJESTRACJA:

Kazimierz Żurek, Kazimierz.zurek@4results, +48 501 699 430