Wizyta w centrum usług wspólnych SCHNEIDER ELECTRIC

 

 

21 września 2017 r. odbyło się spotkanie pt. „How to become one of the most admired SSC worldwide?” w finansowym centrum usług wspólnych Schneider Electric (Finance Shared Service – FiSS). Na wizytę zaproszono szefów centrów usług wspólnych, centrów Business Process Outsourcing (BPO) oraz zarządzający z firm z sektora bankowości, ubezpieczeń i finansów (BIFS). Gospodarzem spotkania byli Anna Pyzik, dyrektor centrum FiSS w Polsce ze Schneider Electric oraz zespół zajmujący się poprawą wydajności w tym centrum.

 

Na spotkaniu zespół Schneider Electric zaprezentował system zarządzania wynikami i poprawy wydajności o nazwie Leanergy.  Ta metodyka powstała z połączenia ze sobą podejść Schneider Performance System oraz metodyki Pozytywnej Produktywności firmy 4 Results, której przedstawiciele również brali udział w spotkaniu. W trakcie wizyty pokazano również oprogramowanie o nazwie HarmoDesk, służące do pomiaru poszczególnych aktywności wykonywanych w procesach księgowych . Przedstawiono także założenia nagrody Continuous Improvement Awards oraz bazy udoskonaleń Continuous Improvement Data Base.

 

Uczestnicy wzięli udział w tzw.  Gemba Walk, czyli spacerze po stanowiskach pracy, oglądając różne rozwiązania zarządzania wynikami i poprawy wydajności. Jednym z nich były tablice wizualizacyjne Short Interval Management (SIM), które służą pracownikom i menedżerom do prezentowania dziennych informacji o procesach, szybkiej analizy danych, identyfikowania potencjalnych problemów oraz poprawy komunikacji. Zaprezentowano także tablice z projektami dotyczącymi poprawy wydajności oraz metody wykorzystania w praktyce narzędzia HarmoDesk. Przedstawiono również schematy spotkania dziennego i tygodniowego, w których biorą udział pracownicy centrum.

 

Centrum Usług Wspólnych Schneider Electric (Finance Shared Services – FiSS), zostało stworzone w 2009 r. Obecnie ma 1200 pracowników w 6 lokalizacjach na całym świecie. W Polsce pracuje 245 osób. FiSS weszło w skład 20 centrów usług wspólnych, którym międzynarodowa organizacja Shared Service and Outsourcing Network (SSON) przyznała tytuł „The most admired SSC worldwide”.

 

4 Results to firma, która od 7 lat wdraża w firmach z sektora centrów usług wspólnych/centrów BPO/BIFS metodykę zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia Pozytywna Produktywność. Metodyka jest wykorzystywana obecnie w 17 krajach na całym świecie.

 

Dowiedz się więcej o Pozytywnej Produktywności