TRZY wymiary rezultatów

Pozytywna Produktywność usprawnia organizacje w 3 wymiarach jednocześnie:
Pozytywności (zaangażowanie), Produktywności (wydajność procesów) i Satysfakcji Klienta (Doświadczenie Klienta)
Jaką wartość dodaną wnosi Pozytywna Produktywność w zestawieniu z innymi metodykami?

1.Umiejętnie łączymy Pozytywność z Produktywnością. Obydwa te aspekty są kluczowe w osiąganiu rezultatów biznesowych, podczas gdy koncentracja tylko na jednym z nich zazwyczaj przynosi pogorszenie drugiego. Zapewniamy jednoczesne skupienie zespołów na obydwu czynnikach.
2.Zaczynamy od “wstawienia” pracowników w buty klienta. Podstawą osiągnięcia przełomowego doświadczenia klienta jest zmiana sposoby myślenia pracowników, tak, aby każde z działań postrzegali z punktu widzenia perspektywy klienta i przez to, byli bardziej skłonni do wdrażania usprawnień.

 

Usprawnienia w 3 obszarach przekładają się bezpośrednio na dodatkowe korzyści biznesowe w organizacji w różnych kluczowych dla niej obszarach, takich jak: obniżenie rotacji pracowników, obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie ilości klientów którzy są promotorami naszej marki.

 

Model Pozytywnej Produktywności: efekty

Dowiedz się więcej o opiniach liderów i pracowników o efektach wdrożenia:
Waldemar Hlebowicz
Waldemar Hlebowicz

Dyrektor Zarządzający, Raiffeisen Insurance

„Rezultaty projektu przekroczyły wszelkie oczekiwania, ponieważ osiągnęliśmy 30% wzrostu produktywności, rok po zakończeniu projektu nasze rezultaty się podwoiły. ”

Team liderzy

Rödl and Partner

„Ludzie zaczęli widzieć swoje rezultaty, co jest bardzo ważne, gdyż teraz czują się bardziej zmotywowani..”

Tomasz Brożyna

Regional COO East Europe, Mondial Assistance, firma z Grupy Allianz

„Najważniejszy jest czas, który zaoszczędziliśmy dzięki procesowi optymalizacji. Ten czas zmniejszył się o 50%. Ilość telefonów wychodzących zmniejszyła się o połowę. Ilość e-maili wysyłanych do klientów spadła o 30%.”

Dowiedz się więcej o metodyce

JEDNA, prosta metodyka

DWA kluczowe filary

CZTERY etapy realizacji