Wdrożenie Pozytywnej Produktywności – od bramki 1 do bramki 4

Każda organizacja jest inna. Każde wdrożenie Pozytywnej Produktywności również jest odmienne.

Nasza metodyka jest elastyczna i w prosty sposób adaptuje się do specyficznych potrzeb, kultury i poziomu dojrzałości organizacyjnej Klienta.
Dokonaliśmy dziesiątek wdrożeń w różnych organizacjach, od sprzedaży, przez finanse, działy IT, działy reklamacji, aż po działy administracyjne, od dużych międzynarodowych korporacji po lokalne firmy zatrudniające 5 pracowników.

Dowodzi to, że Pozytywna Produktywności zawsze może zostać dopasowana do potrzeb Klienta.

irina semushkina

Irina Semushkina

Associate Partner, BPO Russia  Rödl & Partner

„Ta metodologia jest ustrukturyzowana. Są 4 kroku – 4 bramki – i mamy bardzo jasne kryteria dla osiągnięcia każdej z nich. Możemy oceniać efekty, znamy cele, wiemy gdzie dążymy, co ma zostać osiągnięte.”

rafał kozłowski

Rafał Kozłowski

CFO, Wiceprezes, Asseco Poland

„Prawda jest taka, że w back office, a w szczególności w finansach, ludzie lubią ustrukturyzowane podejścia.”

Zanim zaczniemy projekt przechodzimy przez fazę przygotowań, w której zawierają się analizy procesu, warsztat Pozytywnej Produktywności, szkolenie z zarządzania zmianą, komunikacji, planowania celów, zarządzania projektem itp. Dopiero wtedy zespół jest gotowy na to, aby zmierzyć się z nowym wyzwaniem.

Zakończenie każdego etapu jest możliwe jedynie przy wypełnieniu specyficznych kryteriów. Są one z góry zdefiniowane – nazywamy je BRAMKAMI.

Niektórzy Klienci decydują się, że ich zespoły przejdą jedynie przed 2 bramki, z niektórymi kontynuujemy projekt aż do bramki 4. Obowiązkowe jest jednak wykonanie sekwencji kroków – zakończenie tych wcześniejszych przed kolejnymi.

BRAMKA 1

Budowanie transparentności i systemu zarządzania wizualnego poprzez pomiar codziennej pracy i codzienną analizę.

BRAMKA 2

Budowanie cyklu ciągłego doskonalenia poprzez identyfikację problemów w różnych procesach.

BRAMKA 3

Budowanie cyklu ciągłego doskonalenia poprzez identyfikację problemów w różnych procesach.

BRAMKA 4

Standaryzacja procesu, usprawnienie realizacji zadań, wdrożenie dzielenia się dobrymi praktykami, trwałość i elastyczność, oraz wdrożenie automatyzacji oraz robotyzacji w zdefiniowanych wcześniej obszarach.