Analiza Potencjału Wzrostu Efektywności Operacyjnej

Opieramy nasze analizy na narzędziu, które pozwala sprawdzić potencjał wzrostu efektywności operacyjnej. Efekt analizy widoczny jest w 4 obszarach, w 20 specyficznych punktach.

Co będzie efektem analizy?

  • Pełen obraz stanu obecnego (efekt „spojrzenia z zewnątrz”)
  • Zdefiniowane obszary, które wymagają szczególnej uwagi w usprawnianiu
  • Zdefiniowany możliwy potencjał wzrostu efektywności operacyjnej

Przykłady z życia do dyskusji podczas warsztatu strategicznego