Angażująca kultura w nowoczesnych usługach: 4 poziomy

Angażująca kultura jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej w firmach z sektora SSC/BPO/BIFS. Aby taką kulturę zbudować, potrzebne są działania na kilku poziomach: świadome przywództwo, zaangażowani pracownicy, narzędzia angażujące w poprawę efektywności, system ciągłego doskonalenia i zarządzania wynikami. 

1. ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Business challenges:

 • Liderzy wywodzą się z roli eksperta i nie mają poczucia odpowiedzialności za zaangażowanie zespołów.
 •  Brak umiejętności pobudzania pracowników do rozwoju, doskonalenia procesów, wykazywania inicjatywy i odpowiedzialności.
 •  Brak umiejętności przeprowadzania pracowników przez zmian

Rozwiązania:

Szkolenia:

 • rola Lidera
 • efektywne i Angażujące Spotkania
 • przywództwo wszechstronne
 • angażowanie w zmiany
 • energy management

WIĘCEJ INFORMACJI 

2. ZAANGAŻOWANI PRACOWNICY

Wyzwania biznesowe:

 • Pracownicy mają stosunkowo niskie zaangażowanie.
 •  Problem z komunikacją zarówno z klientem jak i wewnątrz zespołu.
 •  Niska energia do rozwoju, usprawniania, przejmowania odpowiedzialności. Raczej dominuje postawa „od – do”.

Rozwiązania:

Krótkie warsztaty:

 • współpraca  i komunikacja – „Kolory”
 • efektywność osobista
 • energy management
 • zarządzanie sobą w zmianie

WIĘCEJ INFORMACJI

3. NARZĘDZIE IT BUDUJĄCE INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE ZAANGAŻOWANIE

Wyzwania biznesowe:

 • Brak pomiaru procesu.
 •  Brak widoczności potencjału usprawnień.
 •  Brak środowiska sprzyjającego współpracy zespołowej.
 •  Nierównomierne obciążenie pracą.
 •  Brak zwrotu z inwestycji w usprawnienia.

Rozwiązania:

 • 1 prosta platforma IT do zarządzania zadaniami i danymi
 • 1 proste narzędzie IT do pomiary, automatyzacji przepływ zadań, angażowania, usprawniania, zarządzania i transformacji organizacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

4. ANGAŻUJĄCA KULTURA

Wyzwania biznesowe:

 • Brak energii do zmiany status quo
 • Potrzeba biznesowa standaryzacji procesów i przygotowania się do automatyzacji.
 • Brak ustrukturyzowanej i trwałej metodyki ciągłego doskonalenia, która podnosiłaby zaangażowanie i produktywność.
 • Brak wykorzystania potencjału specjalistów – kultura „Ja” vs. „My”.

Rozwiązanie:

 • Positive Productivity® – System Zarządzania Wynikami i  i Ciągłego Doskonalenia, zaprojektowany dla nowoczesnych usług biznesowych.
  4 bramki, 3 wymiary, (Klient, Pracownik i Biznes) oraz 7 nawyków zespołowych.
 •  Różne sposoby wdrożenia, od ustrukturyzowanego planu implementacji z pomocą konsultantów, aż po pakiet samodzielnego wdrożenia.

WIĘCEJ INFORMACJI