Polityka bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Coronvirus SARS-CoV-2, powodujący COVID-19 stał się wyzwaniem dla organizatorów szkoleń i warsztatów. Nie ma możliwości zabezpieczenia się w 100% przed zakażeniem jednak można podjąć wiele działań, które ograniczą takie ryzyko do minimum. W Positive Productivity dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, wdrażając środki ostrożności i zabezpieczenia zgodne z, aktualnie obowiązującymi, regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., 792). Podczas szkoleń stacjonarnych stosujemy następujące środki bezpieczeństwa:

  1. DYSTANS SPOŁECZNY.

Szkolenia prowadzimy w niewielkich, maksymalnie 15sto osobowych grupach, a pomiędzy uczestnikami zapewniamy bezpieczny dystans. W czasie szkolenie korzystamy z dużych sal wykładowych pozwalających na utrzymanie bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami. Z zaplecza socjalnego korzystamy pojedynczo.

  1. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.

Dezynfekcji, przy użyciu odpowiednich środków chemicznych poddajemy wszystkie powierzchnie dotykowe oraz wykorzystywane urządzenia. Zapewniony przez nas płyn dezynfekcyjny jest środkiem skutecznym. Dezynfekcja przestrzeni odbywa się przed, w trakcie i po warsztacie i jest wykonywana przez przeszkolony w tym zakresie personel. Jeżeli jest taka możliwość korzystamy z jednorazowych akcesoriów, utylizowanych po każdym warsztacie.

  1. ŚRODKI OCHRONY

W razie potrzeby wszystkim uczestnikom zapewniamy środki ochrony indywidualnej: półmaski ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji.

  1. SAMOOCENA ZDROWIA

Jeszcze przed szkoleniem wszyscy uczestnicy otrzymują od nas ankietę samooceny zdrowia oraz informację kiedy powinni zrezygnować ze szkolenia, jak również wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozpoznania objawów chorobowych (

  1. PROCEDURA DZIAŁANIA

Opracowaliśmy procedurę postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych. Jako organizator wydarzenia mamy doświadczenie we współpracy ze służbami sanitarnymi i ratowniczymi.